Stary Blog

Vážení příznivci a fandové aquaponie, v této sekci webu naší farmy jsme se rozhodli se s vámi podělit o naše knowhow, zkušenosti a informace z běžného provozu aquaponické farmy. Pokud jste zájemce o tento způsob pěstování rostlin a chovu ryb a plánujete podobnou farmu, můžete se dovědět, co provoz obnáší.

V tuto chvíli jsme asi nejdéle kontinuálně běžící zařízení aquaponického chovu v České republice a to nám poskytuje celou řadu praktických zkušeností a ne pouze teoretických. Význam naší farmy v české aquaponii nejlépe dokumentuje to, kolik dalších subjektů prezentuje na svých stránkách a v médiích fotografie z našich farem jako své :-).

Postupně budeme na stránkách v sekci Blog z Farmy zveřejňovat seriál a informace o běhu farmy počínaje technickým pohledem a konče legislativními nároky.

Akvaponie je jednou z inovativních technologií, které mohou výrazně ovlivnit způsob, jakým produkujeme potraviny. Tento vysoce efektivní a udržitelný zdroj rybího masa, zeleniny nebo ovoce zažívá na mnoha místech ve světě neobvyklý rozkvět a pomalu se dostává i do České republiky.

Mnoho úřadů ale tento způsob nezná a je pro něj nový. V článku o registračních povinnostech se podíváme na problematiku legalizace farmy, která není jen pro rodinnou spotřebu a již musí splňovat různé legislativní povinnosti.

Provozovat farmu s sebou nese i spoustu výzev technicko provozních. Mnoho zájemců by rádo vědělo, jak takovou farmu provozovat a proto pro ně pravidelně pořádáme workshopy a semináře přímo v prostorách naší farmy. Pro školení sledujte část novinek na úvodní stránce. Nebo si napiště o možnost uspořádat seminář pouze pro vás.

Část informací široké veřejnosti zpřístupňujeme i zde formou blogu.

Výhody aquaponie

 • V aquaponickém systému je dosahováno vysoké konverze vstupního krmiva. Je zde dosahováno 1 kg přírůstku ryb z 0,8 až 1,5 kg krmiva.
 • Rostliny v podstatě eliminují nutnost biofiltrů potřebných u recirkulačních chovů.
 • Rostliny nejsou chemicky přihnojované a procesy jsou postavené na letitém koloběhu přírody. Je možné dosáhnout úplné absence umělých hnojiv.
 • Velká úspora vody. V aquaponických systémech se dosahuje ztráty kolem 10%, jak jsme si ověřili v prozatímním provozu.
 • Eliminace zdravotních rizik ryb vlivem kontaminované přítokové vody
  Možnost vstupu do zemědělství i nezemědělcům a nemajitelům zemědělské půdy
 • Možnost zemědělské produkce i v městech a efektivnější využití plochy formou vertikálních farem
 • Nižší výskyt škůdců, zvláště těch vázaných na půdu
 • Systém je vhodný pro celoroční pěstování
 • Možnost lokální produkce potravin

Nevýhody aquaponie

 • Potřebný stálý přísun energie a nutné záložní zdroje
 • V některých případech je potřeba doplňovat některé živiny (především draslík, železo, vápník) pro zdárný růst rostlin. Kvalita výživy rostlin je závislá na kvalitě rybího krmiva.
 • Potřeba každodenního kvalifikovaného dozoru
 • Růst ryb závisí na krmení krmnými směsmi
 • Výrazně složitější vyvážení rostlinné a rybí části, jedná se o dva biosystémy

V Evropě vznikají teprve první projekty. V zemích, jako jsou Spojené státy americké nebo Austrálie, dnes už existují farmy pro komerční využití akvaponického pěstování, které tímto způsobem dodávají čerstvou zeleninu a rybí maso na místní trh, a to celoročně. Jak to vypadá s během technologie v Čechách. Podívejte se do naší fotogalerie, jakou produkci je možné na takovéto farmě vypěstovat.