Uplatnění tunelu pro zlepšení osvitu pěstební části

V tomto článku vám dáme opět nahlédnout pod pokličku pokusů na naší farmě, kdy hledáme cesty pro lepší efektivitu provozu, která ve svém výsledku přinese lepší provozní ekonomiku běhu farmy pro naše zákazníky.

Jak již bylo naznačeno v článku Energetická náročnost aquaponického setu, značných úspor energie na osvit rostlin, jakožto největší energetickou zátěž systému, může být docíleno zlepšením odrazivosti povrchů v pěstební části systému.

Pro tyto účely byla na okraji pěstebního boxu instalována diamantová reflexní fólie (na obrázku). Tato fólie je schopna odrazit až 99,9 % světla, které by jinak bylo rozptýleno do okolí. Zároveň reflexní fólie po obou stranách pěstebních boxů vytváří tunel, ve kterém lépe proudí vzduch kolem rostlin, což vede ke snížené tendenci tvorby plísní.

Zlepšení intenzity osvitu, měřené v jednotkách mmol.m-2.s-1 hustoty toku fotosynteticky aktivních fotonů (PPFD) PAR senzorem, bylo naměřeno pouze v krajní části pěstebního boxu. Zlepšení však bylo markantní, a to o 34 %. Při zjištěné závislosti, kdy 1 W LED osvětlení odpovídá 1 mmol.m-2.s-1 PPFD, to znamená 34 % úsporu spotřeby elektrické energie v krajních částech pěstebního boxu.

V prostřední části boxu nebyl nárůst PPFD pozorován.

Graf shrnuje výsledky měření, kde původní naměřené hodnoty PPFD bez fólie jsou znázorněny modrou barvou a přírůstek PPFD po instalaci fólie je znázorněn barvou červenou. Z grafu lze vidět určité narovnání hodnot PPFD v rámci celého pěstebního boxu, což napomáhá rovnoměrnému růstu rostlin, nezávisle na jejich poloze.

Zadní část grafu, která koresponduje s levou částí boxu na Obrázku 1, vykazuje klesající trend vlivem odrazu světla pouze od stěny, nikoliv od reflexní fólie. Po instalaci reflexní fólie na obě strany boxu se však očekává podobné zlepšení na obou stranách boxu a úplné narovnání křivek znázorňujících průběh PPFD napříč pěstební částí systému.

Kromě využití kvalitních reflexních fólií je také důležitá odrazivost ostatních ploch pěstebního boxu. Bílá barva plovoucích polystyrenových raftů a LED desky, které taktéž vymezují pěstební prostor, je v rámci možnosti ideální, byť se zde taktéž nabízí povlakování těchto komponent vysoce odrazivým materiálem. Toto optimalizační opatření však zatím nebylo otestováno.

Byl však pozorován nárůst PPFD o 12 % v krajní části a o 10 % v prostřední části pěstebního boxu po odstranění rostlin z plovoucích raftů, čímž byla snížena absorpce a zvýšena odrazivost celého prostoru.

Nevýhodou tunelu z reflexních fólií je horší přístup k rostlinám při jejich sklizni či údržbě. Tento problém lze řešit například rolovací fólií. Obecně se však nejedná o zásadní zdržení obsluhy, které je v porovnání s uspořenou energií zanedbatelné.