Stará stránka Legislativa a povolení farmy

Při startu aquaponické farmy je důležité si uvědomit, že jako každé produkční zařízení musí splňovat legislativní požadavky. Zvláště pak v situaci, kdy dochází k prodeji produktů veřejnosti.

Mnoho úřadů ale tento způsob nezná a je pro něj nový. Na tomto místě se podíváme na některé povinnosti, které jsou spojeny se zahájením provozu farmy.
Pokud řešíte dodávku zařízení farmy s nějakým dodavatelem, neváhejte se ho zeptat, co musíte splňovat a zda je vám schopen pomoci se získáním všech povolení. Úplnost a kvalita informací možného dodavatele vám poskytne obrázek, zda opravdu ví a provozuje nějakou reálnou instalaci aquaponické farmy nebo zda o ní jen mluví.

Pokud si nejste jisti, můžete se obrátit na nás a my vám poradíme, co pro kterou velikost a fungování farmy budete potřebovat z pohledu Státní veterinární správy, z pohledu hygieny, živnostenského úřadu, stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, Státní potravinářské inspekce a dalších úřadů.

Hobby farma

Pokud budete provozovat aquaponii pouze pro svoji potřebu, je vaše situace jednoduchá. Nebudete podnikatelem a případné přebytky můžete jako fyzická osoba nepodnikatel i prodat v režimu prodeje sezónních přebytků

Střední a větší produkční farma s prodejem veřejnosti

Pokud v rámci své farmy začnete prodávat produkci veřejnosti, již se stanete podnikatelem. Toto si žádá jednání s živnostenským úřadem a získání živnostenského oprávnění. Jako podnikatel v zemědělství je dobré si také zvážit registraci svého podnikání jako „zemědělského“.

S pohledu Státní veterinární správy je třeba si uvědomit velikost vašeho chovu a buď provést registraci nebo projít správním řízením pro registraci malého hospodářství a pro provozovny. Pro určení správné cesty je třeba se rozhodnout, zda budete ryby prodávat živé nebo zpracované (třeba jen zabité a vykuchané).

Z pohledu veterinární správy zde existuje několik variant od registrační až po několik správních řízení. Pokud by jste potřebovali pomoc neváhejte nás kontaktovat.

Také je třeba si vyřídit registrační číslo na Českomoravské společnosti chovatelů.

A co na to hygiena? Samozřejmě v potravinářském provozu je třeba mít zpracovaný Sanitační, hygienický a provozní předpis a směrnici.

Při provozu farmy bude využívána voda. V tomto kontextu vstupuje do hry místní vodoprávní úřad a je třeba si uvědomit, jaká povolení z jeho pohledu budou potřeba. Jak velká bude vaše farma? V jakém množství budete pracovat se závadnými látkami (i v kontextu vašich dalších činností)? Budete potřebovat zpracovaný a schválený havarijní řád?

Z pohledu čerpání vody a práce s vodou uvažte, zda nepotřebujete povolení nakládání s vodami a vypouštění.

Z perspektivy stavebního úřadu je třeba si uvědomit, zda je danou činnost možné provozovat v nemovitosti bez rekolaudace a v souladu s územním plánem.

Budete mít na farmě nějakého zaměstnance? Pokud ano, je třeba dát pozor na náležitosti spojené s hygienou práce.

Dalším bodem je systém kritických bodů HACCP. Jde o povinnost provozovatele (dle Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin) určit ve výrobě, přípravě a skladování, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech těchto kontrol.

Shrnutí

Tento výčet není kompletní. V kontextu vašich místních podmínek a farmy je celá řada dalších legislativních aspektů. Rozebrat nutnosti a detaily každého z bodů by bylo na samostatný článek. Máme zde např. zákon o odpadech, který se farmy z pohledu odpadů dotýká. A další.

Tento článek neměl zájemce vyděsit. Jen jsme chtěli naznačit, že pokud plánujete spustit systém, který bude produkční, je třeba brát v potaz i tyto další nutné věci, aby jste se nevystavovali případným pokutám.

V případě nutnosti nás samozřejmě vždy můžete kontaktovat a rádi vám poradíme a pomůžeme nejenom s technickým rozjezdem, ale i s nutnou legislativou.