O aquaponii

Už jistě víte, že aquaponie je metoda produkce potravin, která spojuje akvakulturu (chov ryb) s hydroponií (pěstování rostlin bez půdy). Využívá jejich symbiózy a s pomocí bakterií dosahuje maximálního využití vstupů. Výsledkem jsou zdravé a chutné ryby a čerstvá zelenina po celý rok. Jaké jsou výhody této moderní metody, jaké přírodní procesy stojí za její efektivitou, proč je důležitá? A co je a z čeho se skládá aquaponický systém? 

Výhody aquaponie

Největší výhodou aquaponie je, že pro konečného spotřebitele má jen samé výhody…

 • Čerstvé potraviny z lokální produkce
 • Bez umělých hnojiv
 • Bez pesticidů, herbicidů…
 • Potraviny pěstované zodpovědně

…zato farmář se musí ohánět, ale výsledky za to stojí.

Výhody pro farmáře

 • Vysoká efektivita využití vstupů
 • Jde to i bez umělých hnojiv
 • Více než 90% úspora vody
 • Možnost zemědělské produkce i ve městech a efektivnější využití plochy formou vertikálních farem
 • Méně škůdců, zvláště těch vázaných na půdu
 • Celoroční pěstování
 • Produkce lokálních potravin atraktivních pro spotřebitele

Výzvy pro farmáře

 • Potřebný stálý přísun energie a nutné záložní zdroje
 • Potřeba každodenního kvalifikovaného dozoru
 • Poměrně složité vyvážení rostlinné a rybí části, jedná se o dva biosystémy

Jinými slovy…

Aquaponie přináší spoustu pozitiv pro spotřebitele, ale pro majitele farmy je náročná na technologii a personál. Technologii dodáme a personál zaškolíme. Pak zbydou jen samé výhody!

Principy aquaponie

Chov ryb je obecně výhodný pro svoji efektivní přeměnu krmiva v živou váhu zvířete. Přesto ryby produkují poměrně velké množství odpadních látek. Zachycení dusíku a fosforu z krmiva v rybím organismu činí pouze 30 % dusíku a 32 % fosforu. Zbytek, tj. 70 % dusíku a 68 % fosforu se dostává zpět do vody.

Tento „odpad“ se v akvakulturních systémech vyskytuje ve formě kalu a rozpuštěných plynných látek. Kal lze odstranit filtrací a využívá jako hnojivo či na tvorbu bioplynu. U rozpuštěných plynných látek je eliminace složitější.

Dusík, v podobě silně toxického amoniaku, je v biologických filtrech pomocí procesu nitrifikace přeměňován přes dusitany na dusičnany, které rybám v běžných koncentracích neškodí.

Problém ale nastává při výstupu vody bohaté na dusičnany a fosfor do vodního toku či odpadu. Dusíkaté látky a fosfáty způsobující nepřirozenou eutrofizaci vod. Vypouštění vod s chovných systémů je proto přísně monitorováno a porušení limitů je sankcionováno. Řešení je u klasických chovů ryb drahé.

Procesem denitrifikace lze dusičnany převést na plynný dusík, který z vody volně odchází a fosfor ve vodním prostředí vysrážet a odfiltrovat. To ovšem není technologicky jednoduché a také přicházíme o cenné živiny.

Řešením je aquaponie, která kombinuje chov ryb spolu s pěstováním rostlin. V této technologii se využívá odpadu produkovaného rybami jako hnojiva pro rostliny. Díky nitrifikačním bakteriím je amoniak přeměňován až na dusičnany, které jsou rostliny spolu s fosforem schopny z vodního prostředí odebírat a využívat k růstu.

Rostliny nejsou uměle přihnojované a chemicky ošetřované. Jde o organickou produkci, šetrnou k životnímu prostředí a ve větší míře využívající přirozené koloběhy vyskytující se v přírodě. Rostliny zároveň ze systému odebírají oxid uhličitý, vytváří kyslík a okolní prostředí je tak minimálně zatíženo skleníkovými plyny.

Tímto způsobem je umožněn kontinuální chov ryb s pěstováním zeleniny, která zde dosahuje vysokých výnosů sklizně. Právě systém a princip aquaponie řeší problém který mají oddělené akvakulturní a hydroponické systémy. Recirkulační akvakultura musí řešit každodenní odstraňování nadbytečných živin ze systému, což znamená nutnou výměnu části vody s organickým materiálem. Naproti tomu hydroponie vyžaduje finančně náročné dotování živinami, aby byl zajištěn optimální růst rostlin.

Lokální potraviny jsou v kurzu

Proč aquaponie?

Vlivem vzrůstající světové populace roste tlak na celosvětovou udržitelnou produkci potravin. Možnosti současné klasické produkce potravin se pomalu vyčerpávají a je třeba hledat nové cesty, jak potřeby potravin naplňovat. Jednu z cest nabízí právě akvaponické systémy.

V Evropě vznikají teprve první projekty. V zemích, jako jsou Spojené státy americké nebo Austrálie, dnes už existují farmy pro komerční využití akvaponického pěstování, které tímto způsobem dodávají čerstvou zeleninu a rybí maso na místní trh, a to celoročně.

Dle časopisu Forbes patří aquaponie mezi top 10 povolání pro třetí tisíciletí, právě proto, že tento způsob pěstování potravin je trend budoucnosti, je ekonomický a hlavně zdravý!