Stará Školy na naší farmě

V rámci činnosti naší farmy a v rámci osvěty poskytujeme prostor pro praxe studentů vysokých škol a pro psaní jejich diplomových prací. V poslední době také začíná spolupráce se středními školami a ve vzdělávání učitelů.

Momentálně probíhá aktivní spolupráce s:

  • Slovenská technická univerzita v Bratislavě – doc. Ing. Ján Vachálek PhD. a jeho studenti (Ústav aplikované informatiky, robotiky a elektrotechniky) – big data analýzy na poskytnutých datech z monitoringu, zájem o diplomové práce, Memorandum o spolupráci
  • Mendlova univerzita v Brně – prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (Ústav zelinářství a květinářství )– diplomové práce pro studenty 2020, výuka aquaponie, odborný garant akreditovaných kurzů pro MŠMT
  • Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta v Lednici – proběhlá praxe léto 2019, student Kristián Božik, první student se specializací aquaponie
  • University of Bologna – zájem univerzity o Intership pro studenty School of Veterinary Medicine – momentálně v jednání na léto 2020
  • VUT Brno, Ústav procesního inženýrství – diplomová práce 2020 Bc. Vojtěch Ondruška a další práce pro rok 2021

Z praxe v létě 2019 nám pan Kristián Božík napsal následující poděkování, které s jeho dovolením publikujeme.

Odborná prax – Aneb ako to vlastne vyzerá v aquaponickej prevádzke.

Označenie „Made in Czechoslovakia“ nieslo vo svete meno kvality, a že tomu nemôže byť tak aj dnes? Síce už nie sme Československo, no stále sme bratia so spoločnou históriou. A keď dajú dohromady hlavy a ruky šikovní ľudia, ide práca od ruky a zrodí sa niečo výnimočne.

Ale na začiatok by som rád spomenul aké boli prvé dni. Ustráchane vojdete do nového prostredia a netušíte, čo Vás vlastne čaká. No nie je to žiadna pohroma, ide o jednoduché merania, ktoré sa Vám zautomatizujú behom pár dni. Každý deň je totižto nutné zmerať dôležité hodnoty ako je teplota vody, teplota a vlhkosť vzduchu, pH, obsah dusičnanov a dusitanov a v neposlednej rade aj amoniaku.

Nič čo by Vás stálo veľkého úsilia a aj možnosť, že niečo pokazíte, je nízka. Samozrejme, môže sa stať že pri meraní zle napočítate kvapky a Vy si nie ste istí, či ste dali 5 alebo 4, ale kvôli tomu sa nestrieľa. Zo začiatku je potrebné tomu venovať pozornosť a ako som už spomenul, neskôr sa Vám to zautomatizuje tak, že to budete robiť aj so zatvorenými očami.

Keď už sa Vám práca stáva rutinou, príde na rad aj nejaká ta manuálna práca, pretože ako ma jeden veľmi múdry človek naučil, aquaponik musí byť tak trošku „všeuměl“.

A tu prichádza k výstavbe outdoor-oveho setu v podobe písmena A.

Aby všetko krásne ladilo ako esteticky, tak aj funkčne, museli sme vynaložiť mnoho úsilia a potu, a stráviť nad tým dlhé hodiny aj po práci. Natieranie trubiek, ich lepenie a následná montáž. Nervy drásajúca situácia nastala vo chvíli, kedy sa mala pustiť do obehu voda. Pravá chvíľa, kedy zistíte, či ste polepili všetko spoľahlivo a nikde nič netečie. Systém musel byť pripravený k určitému dátumu, pretože bude naďalej slúžiť ako vizuálna pomôcka k výučbe a školeniu ďalších záujemcov a tento skvostný koníček, alebo ako časopis Forbes označil aquaponiu – povolanie budúcnosti.

Z technického hľadiska nie som moc zručný a preto som veľmi vďačný môjmu tútorovi Mirkovi Fojtíkovi, kolegovi a priateľovi, ktorý mi bol oporou počas celej praxe, ktorý sa nebál pustiť ma k manuálnej práci, pretože to je jediný zaručený spôsob, ako sa dnes naučiť novým zručnostiam. A na záver by som chcel ešte poďakovať spoločnosti Flenexa plus s.r.o. ktorá my poskytla túto obohacujúcu skúsenosť, možnosť a priestor nadobudnúť praktické zručnosti a znalosti, ktoré môžem ďalej rozvíjať.