Chovná část

Nádrže na ryby

Ryby jsou chovány v kruhových nádržích. Variantou pro hobby chov může být i klasický bazén. Ten má ale velkou nevýhodu v problematickém čištění a vysokých požadavcích při manipulaci s rybami (hrozí nebezpečí protržení).

Jako ideální řešení se jeví nádrž vyrobená z polypropylenu, kdy dno nádrže je sváženo ke středu. Pro zjednodušení chovu je možné odtokový a čistící válec vybavit sítem.

Dno nádrže je sváženo ke středu z důvodu lepšího odstraňují exkrementů a neskrmeného krmivo z nádrže.

Velikosti chovných nádrží pro ryby musí být přizpůsobené velikostem pěstebních částí a předpokládané rybí osádce.

Důležitým aspektem, který je třeba zvážit při návrhu řešení farmy je skutečnost, zda bude vůbec možné nádrž do daného prostoru instalovat. V případě indoor aquaponie může být limitujícím faktorem například velikost vstupních dveří.

Z pohledu návrhu aquaponického systému je ideální, aby nádrž byla lehce vyvýšená a tím se umožnilo přirozené cirkulaci vody.

Problematika vzduchování

Primární potřeba je vzduchování v rybí části. Mohou být použity standardní systémy pro recirkulační chovy. Základní nutnou potřebou je zálohování vzduchovacího systému, neboť již poměrně krátký výpadek může způsobit úhyn rybí osádky.

Nitrifikace a mineralizace

Odstranění rozpuštěných nečistoto probíhá procesem nitrifikace. Nitrifikační bakterie musí mít ale nějaký prostor, kde působit. Toto je řešeno buď nitrifikační nádrží umístěnou mezi rybí a pěstební částí nebo k procesu nitrifikace může docházet přímo v pěstební části. Pro toto řešení ale musí být pěstební část vybavena materiálem, ve kterém se mohou nitrifikační bakterie usadit. V jedné části naší farmy jsme toto vyřešili keramzitem, do kterého se rostliny sázely a zároveň v něm mohl probíhat proces nitrifikace.

Nicméně zkušenosti ukázaly, že manipulace a sázení do keramzitu jsou náročné a nepraktické. Pro větší farmu by to představovalo velkou náročnost na obsluhu, cenově keramzit vychází dráž než varianta s vory a ve variantě s vory může dojít k jednodušší a bezpečnější sklizni. Proto jsme se rozhodli od keramzitu kompletně upustit a vše nahradit vory a přidat do systému nitrifikační nádrž, protože po odstranění keramzitu by nitrifikační bakterie neměli kde žít.

Odkalování

V aquaponii se v části pěstování ryb musíme vyrovnat s odstraněním mechanických nečistot. Nejjednodušším způsobem je sedimentace a pozdější odkalení. Odkalovací nádrž musí mít dostatečně velký objem, aby se zajistilo dostatečné zdržení vody, které je potřebné pro správnou sedimentaci.

Pro jednodušší sedimentaci a odkalení je možné použít pro rybí část také přímo nádrže dole kónické. Taková nádrž je poté ve spodní části za kónickým zúžením opatřena uzavíratelným otvorem s potrubím pro odvod usazených nečistot.

Po odstranění mechanických nečistot voda zbavená vysedimentovaných nečistot pokračuje do pěstebních částí. Zde dojde k biologickému čištění prostřednictvím kořenového systému rostlin a nitrifikační části.

Do systému je možné použít i komerčně dodávaná filtrační zařízení dostupná pro zahradní jezírka například Tripond Center Vortex C-20.