Světla

Pokud je aquaponie provozována venku (outdoor aquaponie) nejsou světla potřebná. V případě provozování vnitřní aquaponie jsou světla základem úspěchu.

Základní typologie světel

  • Žárovka – Jedná se o normální žárovky s wolframovými vlákny, které jsou stále ještě k sehnání. Žárovky s vyšším výkonem lze sehnat jako tepelný zdroj nikoliv světelný. Pořizovací cena je nízká, jsou nejméně efektivní a v konečném řešení nejdražší. Mohou pomáhat pokojovým rostlinám, ale nejsou vhodné pro pěstování zeleniny. Živostnost cca 750 až 1000 hodin.
  • Fluorescenční – Mezi ně patří CFL lampy a zářivky. Dali by se použít pouze T5 nebo T8 žárovky označené HO, které mají plné spektrum světla. Běžně dostupné v obchodech nejsou pro pěstování vhodné. Živostnost < 20 000 hodin.
  • Výbojkové s vysokou intenzitou – světla zahrnují halogenidy kovů, sodíku nebo vysokotlakého sodíku. Všechny tyto funkce vyžadují zátěž, aby se dosáhlo vysokého ionizačního napětí. Vykazují nejvíce tepla až 250 ° C. Pro jejich použití je typické použití extra ventilačního zařízení. Kombinace MH / HPS jsou účinné pro vegetační i kvetení. Živostnost < 10 000 hodin.
  • Plazmové světlo – produkují celé spektrum světla bez vlákna nebo elektrody. Jsou stejně efektivní jako CFL lampy, ale produkují velké teplo a náklady jsou přibližně stejné jako u výbojkových svítidel. Živostnost > 20 000 hodin.
  • LED– zaznamenaly v poslední době obrovské zvýšení výkonu s velkým zlepšením v účinnosti. Při stejných rozměrech svítidla jako pro výbojkové či plazmové světla dodají stejné množství fluorescenční látky, ale s menší tepelnou ztrátou a přibližně s polovinou elektřiny. Živostnost > 50 000 hodin.

Výhodou LED osvětlení pro pěstování je, že je možné kombinovat diody produkující různé vlnové délky světla. Díky tomu je možné rostlinám dát přesně to světlo, které pro svůj růst v uzavřeném prostoru potřebují. V přírodě rostliny přijímají světlo z celého spektra. Jedná se o světlo fialové, modré, zelené, žluté, oranžové a červené. Nicméně rostliny v různých fázích růstu potřebují pouze určité části spektra a bylo by zbytečné a energeticky neefektivní jim dodávat zbytečné části spektra.

HPS a fluorescenční růstové lampy jsou používány již řadu let, pokud jde o růst v interiéru. Jejich velkou výhodou je velmi silné světlo s paprsky z celého spektra, ale provozní náklady jsou vysoké, navíc tu nastává problém s chlazením. Velká část energie je transformována do tepla a to způsobuje energetickou neefentivitu takovéhoto osvětlení.

Pro návrh farmy je tedy důležité volit energeticky úsporné, ale efektivní osvětlení. Z tohoto důvodu je nakonec voleno LED osvětlení. Je také důležité pečlivě volit spektrum a barvu produkovanou LED panely s důrazem na průběh pěstebního procesu.

Barvy spektra

Výrobci LED osvětlení ve svých produktech kombinují různé diody s ohledem na zaměření produktu. Pro zákazníka je tak důležité si uvědomit potřeby rostliny a s tím ohledem volit složení světel.

Vhodnost světelných zdrojů pro fotoperiodické ozařování je hodnocena indexem fotoperiodické radiace. To je procentuální podíl záření v rozmezí vlnových délek 550nm až 760nm, které aktivují fytochromy red a far, k fotosynteticky aktivnímu záření v rozmezí vlnových délek 365 až 830nm (FAR).

  • Modrá barva – rozmezí střední-400nm, jsou ideální pro vegetativní růst. Během fáze rozkvětu a rozvíjení se však modré světlo příliš nehodí a může způsobit, že rostliny budou bez pupenů.
  • Červená barva – červené LED diody v rozmezí 600-640 nm pomohou povzbudit růst i kvetení. Příliš mnoho červeného světla nepomůže vegetativnímu růstu a vytváří nezdravé rostliny.
  • Bílé světlo – bílé LED diody jsou zdrojem sporu pro mnoho lidí. Zda jsou prospěšné či nikoliv. Pokud bude místnost vybavena jen červenými a modrými světli, lidské oko nemůže rozeznat problém na rostlinách. Proto je nutné mít toto spektrum v místnosti.
  • Ultrafialové světlo – ultrafialové světlo se nepoužívá ve všech LED světlech. Některé výzkumy konstatují, že ultrafialové světlo dokáže v plodech vybudit více prospěšných látek.