Urban farming a Farma 4.0

Dnes je velice populární ekologický trend přenést produkci potravin co nejblíže obyvatelům měst, takzvaný „urban farming“. V budoucnu by mohli vznikat tzv. městské farmy, kde by produkce byla realizována právě formou aquaponického pěstování.

Urban farming

Jednoduše řečeno se jedná o produkci potravin, která je realizována uvnitř měst. Naše farma tuto myšlenku podporuje a snažíme se ji rozvinout do podoby, kdy bude možné pěstování a produkce potravin i v nezemědělských prostorách brownfieldů a nevyužitých průmyslových budovách.

Řešení, která najdete na naší farmě mohou být použita jak v malých zahrádkách ve vnitroblocích měst tak i na větších prostorách střech či v průmyslových budovách.

Tento způsob pěstování přináší možnost organického pěstování a větší kontroly nad kvalitou potravin. A v neposlední řadě má i komunitní a sociální charakter.

U nás můžete vidět jak jeho aquponickou tak i pouze hydroponickou variantu.

Farma 4.0

I do zemědělství vstupují nejmodernější technologie. Na farmě v Přáslavicích jsme se rozhodli přijmout výzvu současných aktivit v oblasti Zemědělství 4.0 a vytvořit koncept Aquaponické Farmy 4.0 a jeho rozšířeněnjší variantu Urban Farm 4.0

Jedná se o provázání pěstování ryb a rostlin vhodné pro nasazení ve městech a či v příměstských oblastech a také o prostou hydroponickou variantu. Myšlenka je vytvořit a ukázat koncept, jak může fungovat malá lokální farma produkující zeleninu a rybí maso. A ukázat řešení, které je jednoduché, nenáročné na provoz a realizovatelné v širokém množství umístění.