Městská farma

Urban farming

Dnes je velice populární ekologický trend přenést produkci potravin co nejblíže obyvatelům měst, takzvaný „urban farming“. Jednoduše řečeno se jedná o produkci potravin, která je realizována uvnitř měst. Naše farma tuto myšlenku podporuje a snažíme se ji rozvinout do podoby, kdy bude možné pěstování a produkce potravin i v nezemědělských prostorách brownfieldů a nevyužitých průmyslových budovách.

Řešení, která najdete na naší farmě mohou být použita jak v malých zahrádkách ve vnitroblocích měst tak i na větších prostorách střech či v průmyslových budovách.

Tento způsob pěstování přináší možnost organického pěstování a větší kontroly nad kvalitou potravin. A v neposlední řadě má i komunitní a sociální charakter.

U nás můžete vidět jak jeho aquponickou tak i pouze hydroponickou variantu.