Komunitou podporované zemědělství

Komunitou podporované zemědělství je způsob produkce a spotřeba potravin, se kterou v České republice začínáme, avšak v zahraničí již funguje. V zemědělství je důležité dosáhnout co největší míry nezávislosti, snižuje se tím riziko nekvalitních potravin a udržuje se i vyšší kvalita. Dalším přínosem je podpora lokální ekonomiky. Úroda je plánovaná pro své konzumenty a není potřeba mezičlánek jako jsou obchody. Vzniká tak úzký vztah mezi zemědělcem a konzumentem. Přímý prodej je oboustranně výhodné řešení pro zemědělce i spotřebitele.

Hlavními cíli KPZ je potravinová suverenita, vytváření přizpůsobivých a odolných systémů produkce potravin, které poskytují zdravé a bezpečné potraviny a současně chrání biologickou rozmanitost a přírodní zdroje a zaručují životní pohodu zvířat. Zejména podpora environmentálně šetrných způsobů, spolupráce s lidmi a zkvalitňování vztahu konzumentů k surovině. Dále decentralizace potravinových řetězců prostřednictvím různorodých tržních kanálů založených na solidaritě a spravedlivých cenách. Podpora krátkých dodavatelských řetězců a přímých vztahů mezi zemědělci či zpracovateli a spotřebiteli v místní potravinové síti. Je to také zkracování vzdálenosti, kterou suroviny mezi konzumentem a zemědělcem urazí.

Právě koncept aquaponie a malých farem provozovatelných i na nezemědělské půdě je možné řešení právě pro takovéto partnerské spojení.

KPZ je partnerství mezi drobným zemědělcem a skupinou zákazníků. Obě strany se dohodnou na spolupráci, protože ví, že drobné zemědělství je důležité. Skupina zákazníků si u zemědělce předplatí jeho produkty na celou sezónu a probere s ním, co a jak bude pěstovat a vyrábět. Producent pak zákazníkům potraviny dodává pravidelně na určené místo.

KPZ funguje za předem stanovenou cenu, objedná se pravidelná dodávka produktů přímo od farmáře,

distribuční řetězec se zkrátí a veškeré peníze jdou přímo farmáři. Je možné se zúčastnit i exkurzí na farmě nebo se i přímo do prací zapojit.

Na začátku sezony se zaplatí částka za zeleninu a pak se už jen odebírá. S tím je tu i riziko, že se nemusí urodit nebo bude úrody málo, funguje i princip solidarity. Někdy je naopak produktů i více, než zemědělec vůbec očekává. Předplatným si zemědělec zajistí jistotu v podobě pravidelného odbytu produktů a peníze získané z odběru může okamžitě investovat do rozvoje hospodářství. Solidarita funguje ale i směrem k spotřebiteli, pokud nemáte potřebný obnos peněz, můžete produkty zaplatit v menších splátkách.

Hlavní distribuční kanály produkce nejsou farmářské trhy, bedýnkové systémy, prodej ze dvora, ale dlouhodobé partnerství založené na vzájemné solidaritě mezi zemědělci a spotřebiteli, a snaha o překonání těchto rolí vyžadující aktivní přístup obou stran.

Pokud uvažujete o využití takovéhoto projektu neváhejte nás kontaktovat a můžeme si projít možnosti výstavby komunitní farmy právě ve spojení s konceptem komunitou podporovaného zemědělství.

Náš koncept komunitní farmy

V našich vlastních prostorech jsme začali testovat a provozovat koncept komunitní farmy, kterou lze umístit i na větší dvorek. Řešení je vhodné pro skupiny i jednotlivce, kterým záleží na způsobu hospodaření a přísunu zdravých potravin.

Se zájemci se podělíme o naše zkušenosti a poznatky z fungování naší farmy.
 

Naše venkovní část