Legislativa

Poradíme a pomůžeme vám s legalizací farmy (Povolovací řízení) a tvorbou nutné dokumentace. Připravíme zákonem požadované provozní příručky. Legislativa tak pro vás nebude překážkou v podnikání.

Ušetříme vám čas s přípravou směrnic, řádů a podání na jednotlivé úřady státní správy. Kontaktujte nás!

Poradíme vám, co je pro kterou velikost a fungování potřeba z pohledu:

  • Státní veterinární správy
  • Hygieny
  • Živnostenského úřadu
  • Stavebního úřadu
  • Vodoprávního úřadu
  • Státní potravinářské inspekce a dalších úřadů

Každý dodavatel zařízení by vám měl být schopen dát dostatek informací a poskytnout pomoc při legalizaci farmy. Dodavatele tedy vybírejte pečlivě. Jelikož se jedná o nový obor, je velmi nepravděpodobné, že ten, kdo farmu sám neprovozuje, má všechny aktuální informace.

Hobby farma

Pokud budete provozovat aquaponii pouze pro svoji potřebu, je vaše situace jednoduchá. Nebudete podnikatelem a případné přebytky můžete jako fyzická osoba nepodnikatel i prodat v režimu prodeje sezónních přebytků.

Střední a větší produkční farma s prodejem veřejnosti

Pokud začnete produkci prodávat veřejnosti, stanete se podnikatelem. Toto si žádá jednání s živnostenským úřadem a získání živnostenského oprávnění. Jako podnikatel v zemědělství zvažte registraci svého podnikání jako „zemědělského“.

Z pohledu Státní veterinární správy je rozhodující velikost chovu a to, zda budete ryby prodávat živé nebo zpracované (jen zabité nebo zabité a vykuchané). S ohledem na to pak provedete registraci nebo projdete správním řízením pro registraci malého hospodářství a pro provozovny.

Od Českomoravské společnosti chovatelů budete potřebovat registrační číslo.

Hygiena bude, stejně jako od všech potravinářských provozů, chtít zpracovaný Sanitační, hygienický a provozní předpis a směrnici.

Vodoprávní úřad bude zajímat nakládání s vodou a její vypouštění. Měli byste znát odpovědi na tyto otázky: Jak velká bude vaše farma? V jakém množství budete pracovat se závadnými látkami (i v kontextu vašich dalších činností)? Budete potřebovat zpracovaný a schválený havarijní řád? Budete potřebovat povolení nakládání s vodami a vypouštění?

Je danou činnost možné provozovat v nemovitosti bez rekolaudace a v souladu s územním plánem? Toto je třeba zjistit kvůli možnému jednání se Stavebním úřadem.

Budete mít na farmě nějakého zaměstnance? Pokud ano, je třeba dát pozor na náležitosti spojené s hygienou práce.

Dalším bodem je systém kritických bodů HACCP. Jde o povinnost provozovatele (dle Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin) určit ve výrobě, přípravě a skladování, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech těchto kontrol.

Shrnutí

Tento výčet není kompletní. V kontextu vašich místních podmínek a farmy je celá řada dalších legislativních aspektů. Rozebrat nutnosti a detaily každého z bodů by bylo na samostatný článek. Máme zde např. zákon o odpadech, který se farmy z pohledu odpadů dotýká a další.

Tento článek neměl zájemce vyděsit. Jen jsme chtěli naznačit, že pokud plánujete spustit systém, který bude produkční, je třeba brát v potaz i tyto další nutné věci, abyste se nevystavovali případným nepříjemnostem.

Rádi vám poradíme a pomůžeme nejenom s technickým rozjezdem, ale i s nutnou legislativou. Kontaktujte nás!