IT a monitoring

Aqauponické a hydroponické farmy pracují s živými organismy. Jejich kondice je závislá na péči farmáře. Vyvinuli jsme monitorovací systém, který farmářům tuto práci usnadní, změří všechny důležité parametry a dá vědět, když něco není v pořádku.

Vaše farma bude řízená a sledovaná 24/7 tím nejlepším, co je na trhu! Máte-li zájem o osazení vaší farmy monitorovací technologií nebo potřebujete-li v tomto směru poradit, napište nám.

Smart Farmer sleduje vše, co je třeba pro hladký chod farmy:

pH – Hodnota pH ovlivňuje schopnost rostliny absorbovat živiny. EC – Elektrická vodivost vyjadřuje celkové množství rozpuštěných pevných látek a koncentraci solí.
DO – Rozpuštěný kyslík (dissolved oxygen) – jeho dostatek zajišťuje zdravý vývoj rostlin a ryb. Teplota vody je pro zdraví a welfare ryb zásadní. Teplota vzduchu má vliv na frekvenci i kvalitu sklizně.
Ideální vlhkost vzduchu zlepšuje vstřebávání živin rostlinami a podporuje jejich růst. Světlo, jeho intenzita, barva a doba působení mají zásadní vliv na rostliny ve všech stádiích.
VPD (vapor-pressure deficit) ovlivňuje vstřebávání živin. Rosný bod – Znalost rosného bodu pomáhá  předcházet kondenzaci vody a plísním.
Hladina vody v nádržích. Kontrola hladiny vody je zásadní k indikaci případného úniku vody. ORP (oxydation reduction potential) – koncentrace bakterií ve vodě

 

  • Poskytuje data v reálném čase
  • Data ukládá do cloudu a vytváří z nich časové řady a grafy
  • Ovládá světla, čerpadla a ventily tak, jak je potřeba
  • Upozorní, když je něco v nepořádku
  • Pomáhá zajistit optimální podmínky pro rostliny a ryby
  • Je přesným a spolehlivým pomocníkem farmáře

 

Proč je důležité osadit systém kvalitním monitorovacím zařízením?

Každý organismus potřebuje ke svému životu vhodné prostředí. V aquaponii, kde žijí ryby a rostliny dohromady v jednom systému, musíme obzvlášť bedlivě sledovat jeho parametry. Přestože je důležité zajistit správnou teplotu vzduchu a dostatečný osvit, úplně největší pozornost musíme věnovat vodě. Pět nejdůležitějších parametrů složení vody, které v aquaponii sledujeme jsou: rozpuštěný kyslík, teplota, pH, celkový amoniakální dusík a alkalita.

Rozpuštěný kyslík

Ryby, rostliny i bakterie potřebují vysoké hladiny kyslíku. Intenzivní chov vyžaduje dodávání kyslíku vzduchováním nebo narušováním vodní hladiny. Potřeba rozpuštěného kyslíku závisí na hustotě zarybnění, množství a počtu rostlin, náročnosti organismů na kyslík a teplotě.

pH

pH měří kyselost a zásaditost roztoku. Určuje přítomnost nebo absenci volných vodíkových kationtů (H+). Čím víc H+, tím kyselejší je roztok. Ryby, rostliny a bakterie mají své nároky na pH. Ryby tolerují rozmezí od 6 do 8,5, ale pomalu se přizpůsobují změnám. Rostliny jsou schopny tolerovat 6 – 6,5. Mimo toto rozmezí nedovedou absorbovat živiny a pH nad 7,5 vede u rostlin k nedostatku železa, fosforu a manganu. Na druhou stranu nízké pH může mít negativní vliv na nitrifikační bakterie. Při pH pod 6 zásadně klesá schopnost bakterií přeměňovat amoniak na dusičnany.

Celkový amoniakální dusík

Dusík se dostává do systému v podobě surového proteinu v rybím krmivu. Přibližně 30% proteinu z krmiva ryby využijí, zbylých 70% projde jejich traktem a ryby ho vyloučí. Celkový amoniakální dusík (TAN) obsahuje dusík ve dvou podobách, za prvé je to toxický NH3 a netoxický NH4+. To, která forma převažuje, závisí na teplotě a pH. Při vysokém pH a teplotě převažuje toxická forma, při nízkém pH a teplotě netoxická. Testy obvykle ukazují celkový TAN a určení toxické a netoxické formy se musí dále odvodit právě od pH a teploty.

Alkalita

Alkalita představuje schopnost vody zabránit náhlým změnám pH. Nejčastější formy alkality jsou uhličitany (CO3-) a hydrogenuhličitany (HCO3-), které vážou kationty vodíku H+, čímž zabraňují poklesu pH. pH vody s nízkou alkalitou a stálou nitrifikací často kolísá, což má negativní dopad na ryby rostliny i bakterie.