IT a monitoring

Již řadu let vyvíjíme technologii, která všechny tyto ukazatele sleduje a přispívá ke správnému chodu farmy. Vaše farma bude řízená a sledovaná 24/7 tím nejlepším, co je na trhu! Máte-li zájem o osazení vaší farmy monitorovací technologií nebo potřebujete-li v tomto směru poradit, napište nám.

Proč je důležité osadit systém kvalitním monitorovacím zařízením?

Každý organismus potřebuje ke svému životu vhodné prostředí. V aquaponii, kde žijí ryby a rostliny dohromady v jednom systému, musíme obzvlášť bedlivě sledovat jeho parametry. Přestože je důležité zajistit správnou teplotu vzduchu a dostatečný osvit, úplně největší pozornost musíme věnovat vodě. Pět nejdůležitějších parametrů složení vody, které v aquaponii sledujeme jsou: rozpuštěný kyslík, teplota, pH, celkový amoniakální dusík a alkalita.

Rozpuštěný kyslík

Ryby, rostliny i bakterie potřebují vysoké hladiny kyslíku. Intenzivní chov vyžaduje dodávání kyslíku vzduchováním nebo narušováním vodní hladiny. Potřeba rozpuštěného kyslíku závisí na hustotě zarybnění, množství a počtu rostlin, náročnosti organismů na kyslík a teplotě.

pH

pH měří kyselost a zásaditost roztoku. Určuje přítomnost nebo absenci volných vodíkových kationtů (H+). Čím víc H+, tím kyselejší je roztok. Ryby, rostliny a bakterie mají své nároky na pH. Ryby tolerují rozmezí od 6 do 8,5, ale pomalu se přizpůsobují změnám. Rostliny jsou schopny tolerovat 6 – 6,5. Mimo toto rozmezí nedovedou absorbovat živiny a pH nad 7,5 vede u rostlin k nedostatku železa, fosforu a manganu. Na druhou stranu nízké pH může mít negativní vliv na nitrifikační bakterie. Při pH pod 6 zásadně klesá schopnost bakterií přeměňovat amoniak na dusičnany.

Celkový amoniakální dusík

Dusík se dostává do systému v podobě surového proteinu v rybím krmivu. Přibližně 30% proteinu z krmiva ryby využijí, zbylých 70% projde jejich traktem a ryby ho vyloučí. Celkový amoniakální dusík (TAN) obsahuje dusík ve dvou podobách, za prvé je to toxický NH3 a netoxický NH4+. To, která forma převažuje, závisí na teplotě a pH. Při vysokém pH a teplotě převažuje toxická forma, při nízkém pH a teplotě netoxická. Testy obvykle ukazují celkový TAN a určení toxické a netoxické formy se musí dále odvodit právě od pH a teploty.

Alkalita

Alkalita představuje schopnost vody zabránit náhlým změnám pH. Nejčastější formy alkality jsou uhličitany (CO3-) a hydrogenuhličitany (HCO3-), které vážou kationty vodíku H+, čímž zabraňují poklesu pH. pH vody s nízkou alkalitou a stálou nitrifikací často kolísá, což má negativní dopad na ryby rostliny i bakterie.