Přírůstek PPFD (červená část grafu) po instalaci reflexní fólie na kraji pěstebního boxu (modrá část grafu znázorňuje stav před instalací fólie)