Služby pro zájemce

Prohlídka aquaponické farmy

Farma v Přáslavicích nabízí možnost návštěv a prohlídek akvaponického centra. Zájemci o prohlídku nás mohou kontaktovat na emailu.

Školení

Školení – základy provozu aquaponického systému

  • Úvod + základní popis aquaponie
  • Výhody aquaponického pěstování
  • Ryby – krmení, densita, velikost nádrže, vzduchování, průtok vody
  • Filtry – hrubá filtrace, nitrifikace, procesy ve filtrech, koloběh dusíku
  • Rostliny – pěstební systémy, kořeny, pěstební media, nejčastější problémy s rostlinama
  • Jak postupovat při návrhu aquaponického systému
  • Nejčastější chyby v aquaponii
  • Prohlídka indoor a outdoor setů + praktická měření parametrů vody
  • Závěr + dotazy

Školení pro učitele

Ve spolupráci s Mendlovou univerzitou a Asociací aqauponických farem se můžete zúčastnit kurzu akreditovaného MŠMT pro učitele na téma aquaponie.

Pomoc s povolovacím řízením

Při startu aquaponické farmy je důležité si uvědomit, že jako každé produkční zařízení musí splňovat legislativní požadavky. Zvláště pak v situaci, kdy dochází k prodeji produktů veřejnosti.
O legislativních pobinnostech mluvíme v článku Legislativa a povolení farmy. Vzhledem k naší znalosti legislativních náležitostí spojených s provozem, můžeme vám ušetřit čas a pomoci s přípravou směrnic, řádů a podání na jednotlivé úřady státní správy.

Případové studie, posudky a oponentní posudky

Případové studie

Pro současné provozovatele akvaponických farem či pro zájemce o výstavbu akvaponických center nabízíme konzultační činnost. Nabízíme nezávislý pohled na akvaponické projekty. Konzultací získáte nezávislý náhled založený na zkušenostech z realného provozu.

Oponentní hodnocení

Poskytujeme také oponentní hodnocení případových studií a projektů. Vzhledem k naší praxi a zkušenostem jsme schopni poskytnout posudek na případové studie aquaponických systémů a aquaponických farem. Jako jediní máme měřená data o produkci zeleniny a ryb v aquaponických systémech různých variant můžeme a proto můžeme posoudit reálnost či nereálnost projektu. Pro zájemce tak poskytneme ochranu před nadhodnocenými informacemi od některých prodejců.

Na českém trhu se objevují návrhy projektů, u kterých inzerovaná rentabilita nemůže být reálná. Toto je velice obtížné posoudit pro investora bez praxe. Proto mnozí investoři ve svých ekonomických rozvahách nevychází z reálně možných dat a to pro ně v budoucnu způsobuje překvapení v podobě špatných ekonomických výsledků.