Služby pro zájemce

Přehled služeb

Pro zájemce o výstavbu a provoz nabízíme celou řadu služeb od prvotního návrhu až po realizaci na klíč a řešení provozních a legalizačních prací. Naší výhodou je, že naše zkušenosti nejsou pouze teoretické, ale aquaponické systémy reálně sami provozujeme.

Co vám v rámci životního cyklu aquaponické farmy můžeme nabídnout?

 • Návrh a projektování aquaponických systémů
 • Realizace systému případně optimalizace existujícího systému, dodání komponent
 • Start systému a filtrace (bakterie)
 • Řešení krmiva
 • Řešení dodání chybějících prvků rostlinám
 • Řešení a postupy pro standardní i nestandardní situace, operační manuál (vyžadováno SVS )
 • Monitorování a digitalizace
 • Školení obsluhy
 • Legislativa a legalizace farmy, příprava provozních příruček

Školení

Školení – základy provozu aquaponického systému

 • Úvod + základní popis aquaponie
 • Výhody aquaponického pěstování
 • Ryby – krmení, densita, velikost nádrže, vzduchování, průtok vody
 • Filtry – hrubá filtrace, nitrifikace, procesy ve filtrech, koloběh dusíku
 • Rostliny – pěstební systémy, kořeny, pěstební media, nejčastější problémy s rostlinama
 • Jak postupovat při návrhu aquaponického systému
 • Nejčastější chyby v aquaponii
 • Prohlídka indoor a outdoor setů + praktická měření parametrů vody
 • Závěr + dotazy

Školení pro učitele

Ve spolupráci s Mendlovou univerzitou a Asociací aqauponických farem se můžete zúčastnit kurzu akreditovaného MŠMT pro učitele na téma aquaponie.

Pokročilé školení provozu aquaponického systému

 • Co je aquaponie? Kontext aquaponie, historie a současnost.
 • Základní princip, koloběh dusíku a fotosyntéza a její vliv na provoz, hlavní biochemické procesy aquaponie
 • Komponenty aquaponické farmy
 • Srdce systému – filtrace, proces nitrifikace, náběhy systému, pravidla, klíčové bakterie a jak je pochopit a uchopit jejich chování, aby ryby přežily
 • Pěstební část: rozdělení systémů, možnosti konfigurace, výhody nevýhody jednotlivých použití
 • Rybí část: co a jak by to mělo vypadat
 • Procesy v aquaponii, chemie vody, měření (co a jak), prvky + živiny a rostliny (jak to funguje a co to pro nás znamená) + fotosyntéza (jak ji uchopit a pochopit v indoor pro vyšší výsledky)
 • Rostliny, co a jak dělat, kolik času je třeba na jednotlivé rostliny, komerční potenciál jednotlivých produktů, vliv velikosti kořenového systému, pěstební logistika v kontextu stability systému
 • Ryby: krmivo, přírůstky, komerční potenciál, welfare ryb, veterina
 • Legislativa: co je třeba a kde žádat a co si připravit
 • Škůdci a jak na ně, biologická ochrana
 • Světla
 • Ekonomika aneb jak farmu udělat ziskovou

Prohlídka aquaponické farmy

Farma v Přáslavicích nabízí možnost návštěv a prohlídek akvaponického centra. Zájemci o prohlídku nás mohou kontaktovat na emailu.

Pomoc s povolovacím řízením

Při startu aquaponické farmy je důležité si uvědomit, že jako každé produkční zařízení musí splňovat legislativní požadavky. Zvláště pak v situaci, kdy dochází k prodeji produktů veřejnosti.
O legislativních povinnostech mluvíme v článku Legislativa a povolení farmy. Vzhledem k naší znalosti legislativních náležitostí spojených s provozem, můžeme vám ušetřit čas a pomoci s přípravou směrnic, řádů a podání na jednotlivé úřady státní správy.

Případové studie, posudky a oponentní posudky

Případové studie

Pro současné provozovatele akvaponických farem či pro zájemce o výstavbu akvaponických center nabízíme konzultační činnost. Nabízíme nezávislý pohled na akvaponické projekty. Konzultací získáte nezávislý náhled založený na zkušenostech z realného provozu.

Oponentní hodnocení

Poskytujeme také oponentní hodnocení případových studií a projektů. Vzhledem k naší praxi a zkušenostem jsme schopni poskytnout posudek na případové studie aquaponických systémů a aquaponických farem. Jako jediní máme měřená data o produkci zeleniny a ryb v aquaponických systémech různých variant můžeme a proto můžeme posoudit reálnost či nereálnost projektu. Pro zájemce tak poskytneme ochranu před nadhodnocenými informacemi od některých prodejců.

Na českém trhu se objevují návrhy projektů, u kterých inzerovaná rentabilita nemůže být reálná. Toto je velice obtížné posoudit pro investora bez praxe. Proto mnozí investoři ve svých ekonomických rozvahách nevychází z reálně možných dat a to pro ně v budoucnu způsobuje překvapení v podobě špatných ekonomických výsledků.