Biologická obrana proti škůdcům

Během provozu farmy může dojít k zavlečení nežádoucích škůdců na aquaponickou farmu. Například když dodavatel nebo dopravce sadby nedodrží požadavky a dodá škůdci kontaminovanou sadbu.

V hydroponických farmách či venkovních farmách by bylo možné použít klasický postřik. Tuto možnost ale na aquaponických farmách nemáme. Postřik by totiž kontaminoval rybí část.

Jako v každém provozu je třeba mít připraven plán, co v takové situaci dělat. V následujícím článku se s vámi podělíme o možné způsoby reakce a řešení takové situace. Pokud podobný problém postihne vaši farmu, neváhejte nás kontaktovat a zkusíme společně najít řešení.

ŘEŠENÍ FORMOU EKOLOGICKÉHO ROZTOKU

Můžete si připravit si kopřivový zákvas, česnekový vývar nebo koupit roztok z oleje rostliny Pongamia pinnata, známý pod názvem Rock Effect, jehož použití je vhodné i do ekologických produkcí. Funkcí roztoků nemá být jen biorepelent, ale má celkově příznivě působit na zdravotní stav rostlin a zvýšit jejich celkovou schopnost odolat nátlaku škůdců.

Jednotlivé roztoky jsou aplikovány vždy na jednu sadu sazenic.

ŘEŠENÍ FORMOU BIOLOGICKÝCH PREDÁTORŮ

Při větší nákaze či při neúčinnosti biorepelentů je možné se uchýlit k nasazení přírodních nepřátel parazitů. Cílem je přenést přirozené predátory do uzavřeného systému aquaponie a využít „přírody“ v boji proti škůdcům.

Dále v článku uvádíme některé škůdce a možnosti jak na ně pomocí predátorů reagovat.

Mšice

Škodí především sáním a napadením listů rostlin. Z napadených míst se šíří plísně a infekce. Znečišťují rostliny tzv. „medovicí“ – rostliny jsou neprodejné.
Řešení: parazitická vosička APHIDIUS COLEMANI – násada ihned po zjištění výskytu.

Molice

Škodí především sáním a napadením listů rostlin. Z napadených míst se šíří plísně a infekce.
Řešení: parazitická vosička ENCARSIA FORMOSA – násada ihned po zjištění výskytu.
Vosička klade vajíčka do larev molic.