Nové články v Blogu z farmy

Pro zájemce o detailnější porozumění běhu aquaponické farmy jsme na webu zveřejnili pohled pod pokličku našich výzkumných aktivit.

Provoz každého aquaponického systému se neobejde bez řádné péče o vodu. Voda je klíčovým médiem celého procesu a její kvalita dramaticky ovlivňuje produkci ryb i rostlin, a tedy profitabilitu celého systému. Při řízené úpravě vody pro dosažení optimálního složení je nutné balancovat mezi složením vhodným pro ryby a pro rostliny. V článku pH a elektrické vodivosti v různých částech systému se podíváme na klíčové veličiny pH a EC a jak vypadají jejich hodnoty v systému.

Jak již bylo naznačeno v článku Energetická náročnost aquaponického setu, značných úspor energie na osvit rostlin, jakožto největší energetickou zátěž systému, může být docíleno zlepšením odrazivosti povrchů v pěstební části systému. Právě tomuto experimentu se věnuje článek Uplatnění tunelu pro zlepšení osvitu pěstební části. Zde se podíváme jaká jsou reálná čísla při uplatnění odrazových ploch.