Urban farming a Farma 4.0

Dnes je velice populární ekologický trend přenést produkci potravin co nejblíže obyvatelům měst, takzvaný „urban farming“. V budoucnu by mohli vznikat tzv. městské farmy, kde by produkce byla realizována právě formou aquaponického pěstování.

Urban farming

Dnes je velice populární ekologický trend přenést produkci potravin co nejblíže obyvatelům měst, takzvaný „urban farming“. Jednoduše řečeno se jedná o produkci potravin, která je realizována uvnitř měst. Naše farma tuto myšlenku podporuje a snažíme se ji rozvinout do podoby, kdy bude možné pěstování a produkce potravin i v nezemědělských prostorách brownfieldů a nevyužitých průmyslových budovách.

Řešení, která najdete na naší farmě mohou být použita jak v malých zahrádkách ve vnitroblocích měst tak i na větších prostorách střech či v průmyslových budovách.

Tento způsob pěstování přináší možnost organického pěstování a větší kontroly nad kvalitou potravin. A v neposlední řadě má i komunitní a sociální charakter.

U nás můžete vidět jak jeho aquponickou tak i pouze hydroponickou variantu.

Farma 4.0

I do zemědělství vstupují nejmodernější technologie. Na farmě v Přáslavicích jsme se rozhodli přijmout výzvu současných aktivit v oblasti Zemědělství 4.0 a vytvořit koncept Aquaponické Farmy 4.0 a jeho rozšířeněnjší variantu Urban Farm 4.0

Jedná se o provázání pěstování ryb a rostlin vhodné pro nasazení ve městech a či v příměstských oblastech a také o prostou hydroponickou variantu. Myšlenka je vytvořit a ukázat koncept, jak může fungovat malá lokální farma produkující zeleninu a rybí maso. A ukázat řešení, které je jednoduché, nenáročné na provoz a realizovatelné v širokém množství umístění.